LA FORMACIÓ, CLAU DEL CREIXEMENT
EMPRESARIAL

FORMACIÓ A L’EMPRESA (IN COMPANY)

Equips directius de tot el país s’han format gràcies a la nostra experiència. Impartim cursos de capacitació a grans corporacions, petites i mitjanes empreses, escoles de negocis i organitzacions empresarials.

GRANS CORPORACIONS, PIMES, ESCOLES DE NEGOCIS I ORGANITZACIONS EMPRESARIALS

 • Finances per a directius
 • Comptabilitat bàsica
 • Comptabilitat de costos
 • Anàlisi de balanços
 • Elaboració i seguiment pressupostari
 • Planificació financera
 • Planificació estratègica
 • Excel financer
 • Control de gestió
 • Gestió eficaç dels cobraments
 • Política retributiva
 • Valoració d’empreses
 • Com establir objectius coherents
 • Informes de la direcció
 • Habilitats directives

‘La intel·ligència és l’habilitat d’adaptar-se als canvis’

STEPHEN HAWKING

QUINA FORMACIÓ NECESSITES?

Sempre hi ha temps per aprendre